Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Data: 07.10.2016

Semnarea Contractului de Finanțare nr. 71/08.09.2016 privind proiectul de investiție “Prototip pentru validare nanotehnologie inovatoare şi linie de producţie”

Societatea Process Innovation Nucleus SRL, cu sediul în Localitatea Mihăileşti, Oraş Mihaileşti, Calea Bucureşti,  nr. 289, camera 1, judeţ Giurgiu, derulează începand cu data de 08.09.2016 proiectul “Prototip pentru validare nanotehnologie inovatoare şi linie de producţie”, cod SMIS 104269, în baza contractului de finanțare nr. 71/08.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, pentru tipul de proiecte “Întreprinderi nou înfiinţate inovatoare”, Acţiunea 1.2.1. „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere”.

Valoarea totală a proiectului este de 6.561.922,20lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 6.486.833,41lei.

Obiectiv general al proiectului este: Creşterea gradului de inovare în cadrul S. PROCESS INNOVATION NUCLEUS S.R.L. prin desfăşurarea unor activităţi de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare în vederea valorificării unei cereri de brevet european existente în domeniul metodelor de producţie a nanopulberilor şi prin introducerea in producţie a rezultatelor cercetăriilor întreprinse.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro