header_nano

Activităţile proiectului NANOAPPARATUS

Denumire activitate
2. B. Activităţile de dezvoltare experimentală
3. C. Activităţile de inovare
4. D. Activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării
5.  Activitati pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile şi alte produse similare (cercetare industriala şi dezvoltare experimentala)
6. Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul (obligatorii şi neeligibile)
7.Activităţi pentru Management de proiect (obligatorii şi neeligibile )
8. Activităţi pentru Audit final al proiectului (obligatorii si neeligibile)

În funcţie de specific, activităţile sunt împărţite în subactivităţi, care să faciliteze realizarea obiectivelor proiectului NANOAPPARATUS.