header_nano

Contextul implementarii proiectului NANOAPPARATUS

Nanotehnologiile reprezintă o gamă de tehnologii în curs de dezvoltare cu potenţial dovedit, având un impact revoluţionar în foarte multe domenii, care, la rândul lor, sunt fundamentale pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase a societăţii şi economiei. Astfel de domenii ce pot fi influentate major de nanotehnologii sunt: tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC), mobilitatea transporturilor, industria auto şi componente, ştiintele vieţii, asistenţa medicală, bunurile de consum şi procesele de fabricaţie, procese de producţie revoluţionare, etc. Necesitatea unor materiale avansate pentru dezvoltarea de noi produse şi procese mai performante şi durabile şi pentru înlocuirea resurselor deficitare apare ca urmare a noilor provocări industriale şi societale cu care se confruntă umanitatea, care solicita performanţe mai bune de utilizare, consumuri mai mici de resurse şi energie, precum şi o durabilitate mai mare  a ciclului de viaţă al produselor.

Prin urmare, nanotehnologiile sunt considerate Tehnologii Generice Esenţiale (TGE), având un puternic caracter interdisciplinar, necesitând resurse semnificative de capital şi cunoaştere, constituind un fundament pentru dezvoltarea altor tehnologii şi având aplicaţii extrem de diverse.

Context internaţional

La nivel internaţional, nanotehnologia poate fi considerată un domeniu în adevăratul sens al cuvântului începând cu anul 2000, când, în Statele Unite ale Americii (SUA), a luat naştere Iniţiativa Naţională privind Nanotehnologia (National Nanotechnology Initiative – NNI). În acest context, astăzi, SUA au înregistrat avansul cel mai semnificativ în privinţa dezvoltării acestui domeniu.

Până în anul 2000, cercetările privind nanotehnologia au fost cu preponderenţă unele fundamentale, utilizările pe piaţă fiind extrem de restrânse şi fără vreun impact notabil.

Din punctul de vedere al investiţiilor realizate, s-a observat o creştere accelerată în intervalul 2004-2008, o uşoară stagnare în anii 2009-2011 şi, din nou, o creştere puternică în perioada 2011-prezent.

Uniunea Europeană  înregistrează un decalaj faţă de SUA, evidenţiat în special în numărul de cercetători care activează în cadrul unor intreprinderi – lucru ce are ca efect direct un transfer tehnologic uşor mai scăzut.

Cercetarea dezvoltarea şi inovarea în domeniul nanotehnologiilor reprezintă un pilon de lansare şi revoluţionare a tuturor sectoarelor industriale în care acestea au aplicabilitate şi asigură stimularea progreselor ştiinţifice şi tehnologice prin preluarea rezultatelor acestora în produse şi servicii competitive cu o valoare adăugată mare.

Context naţional

În România, în acelaşi an al înfiinţării NNI în SUA, respectiv 2000,  a avut loc prima conferinţă oficială pe tema nanotehnologiilor, respectiv „Micro şi nanostructuri. Posibilităţi şi perspective”, organizată de Academia Română. În ciuda diferenţelor existente, România se poate lăuda cu o creştere exponenţială a interesului pentru acest domeniu, evidenţiată prin cele 400 de proiecte depuse în cadrul diverselor programe publice de finanţare, până în anul 2008.

În prezent, la nivel naţional, au fost identificate mai multe institute cu diverse cercetări în domeniul nanotehnologiei,  dar şi o serie de proiecte de cercetare finanţate prin fonduri europene – în special POS-CCE sau Horizon 2020.

În ciuda numărului relativ mare de astfel de iniţiative, transferul tehnologic realizat în urma respectivelor proiecte de cercetare este deficitar, existând puţine entităţi care pot prezenta reuşite notabile în această direcţie.

În concluzie,  atât la nivel internaţional, cât si la nivel naţional, contextul în domeniul proiectului NANOAPPARATUS este unul de creştere accentuată vizând dezvoltarea utilizărilor nanotehnologiei. Pe de altă parte, spre deosebire de statele dezvoltate, în România, transferul tehnologic în acest domeniu este încă unul deficitar, neexistând de altfel date disponibile suficient de relevante în această direcţie. În ciuda discrepanţei existente, considerând nivelul bine dezvoltat al României la nivel ştiinţific în domeniul nanotehnologiilor, este de aşteptat ca acest lucru să amelioreze situaţia de facto în viitorul apropiat şi un număr tot mai ridicat de proiecte implementate să ofere aplicaţii fezabile pieţelor de profil, contribuind la dezvoltarea tuturor industriilor care se pot baza pe aplicaţii ale nanotehnologiei.

Se are în vedere ca rezultatele proiectului NANOAPPARATUS să contribuie semnificativ la dezvoltarea domeniului nanotehnologiei în România.