header_nano

Obiectivele proiectului NANOAPPARATUS

OBIECTIVELE PROIECTULUI NANOAPPARATUS

În vederea cuantificării cât mai eficiente a rezultatelor proiectului NANOAPPARATUS, care vizează introducerea pe piaţă a unei noi  metode de producţie a nanopulberilor, sunt enunţate obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului, după cum urmează:

OBIECTIV GENERAL AL PROIECTULUI NANOAPPARATUS: Creşterea gradului de inovare în cadrul S. PROCESS INNOVATION NUCLEUS S.R.L. prin desfăşurarea unor activităţi de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare în vederea valorificării unei cereri de brevet european existente în domeniul metodelor de producţie a nanopulberilor şi prin introducerea in producţie a rezultatelor cercetăriilor întreprinse.

Îndeplinirea obiectivului general va contribui la realizarea obiectivului tematic 01 al Programului Operational Competitivitate – Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării.

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI NANOAPPARATUS:

  • Obiectiv specific 1: Punerea pe piaţă, într-un interval de 24 de luni de la semnarea contractulul de finanţare, a noului proces de producţie a nanopuberilor, prietenos cu mediul înconjurător, având costuri reduse cu până la 50% faţă de tehnologiile existente, care reciclează catalizatorii utilizaţi în proces şi are o productivitate de aproape 100% a materiei prime utilizate, respectiv a materialelor metalice şi nemetalice şi aliajelor în formă brută, care nu necesită preprocesare;
  • Obiectiv specific 2: Construirea unui prototip pentru producerea nanopulberilor la nivel industrial, având capacitatea de producţie între 5 şi 10 kg/ciclu de producţie de aprox. două ore (în funcţie de specificul materiei prime, e.g. densitatea, temperatura de topire), care va sta la baza seriei 0 de echipamente pentru producerea nanopulberilor;
  • Obiectiv specific 3: Dezvoltarea unor nanopulberi până la o calitate foarte înaltă, e.g. formă sferică, nu crează aglomerări, au o distribuţie uniformă a dimensiunii particulelor în tot volumul nanopulberii în intervale de dimensiuni de 1-5 nm, 5-10 nm, continuând astfel până la 100 nm, fiind destinate cu precădere, dar fără să se limiteze la, piaţa auto şi componente, identificată ca fiind unul dintre domeniile care au adoptat şi implementat la nivel industrial nanopulberile în produsele dezvoltate;
  • Obiectiv specific 4: Introducerea în producţie a rezultatelor cercetării prin implementarea unui proces eficient de fabricaţie a aparatelor pentru producerea nanopulberilor şi prin comercializarea acestora în vederea deschiderii unei noi pieţe în România şi în vederea pătrunderii pe piaţa europeană, şi nu numai, cu o tehnologie şi un echipament competitive şi cu caracteristici unice;
  • Obiectiv specific 5: Obţinerea şi exploatarea directă şi indirectă a brevetului european pentru metoda de producere a nanopulberilor, care are deja ca fundament un raport pozitiv de documentare asupra brevetabilităţii, şi înregistrarea a cel puţin unei cereri de brevet european pentru aparatul pentru producerea nanopulberilor proiectat şi construit în cadrul proiectului;
  • Obiectiv specific 6: Implementarea proiectului printr-o echipă interdisciplinară provenită atât din mediul public, cât şi din mediul privat, care să susţină şi să faciliteze formarea unei echipe de personal calificat al societăţii în domeniul nanotehnologiei.

Îndeplinirea obiectivelor specifice va contribui, cu prioritate, la o dezvoltare semnificativă a competivităţii industriei auto şi componente, prin valorificarea rezultatelor proiectului în activitatea organizaţiilor din domeniu. De asemenea, punerea în practică a rezultatelor cercetării se va resimţi direct în viaţa cetăţeanului, răspunzând nevoilor concrete ale mediului economic şi ale sectorului public, precum crearea de locuri de muncă, utilizarea eficientă a resurselor şi protecţia mediului.

Implementarea proiectului NANOAPPARATUS susţine obiectivul specific al programului operaţional „1.3 Creşterea investiţiilor private în CDI”,  proiectul presupunând creşterea cheltuielilor sectorului privat în activităţi de cercetare, dezvoltare, inovare, în timp ce prin îndeplinirea celui de-al şaselea obiectiv, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al programului “1.4 Creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDI între mediul public de cercetare şi cel privat”.

Obiectivele proiectului au o viziune integrată în obiectivele programului, fiind formulate în spiritul clarităţii si fezabilităţii, în vederea conformării cu criteriul  de calitate şi maturitate 2.4 Coerenţa şi maturitatea proiectului.