header_nano

Rezultatele proiectului NANOAPPARATUS

Rezultate obținute
2. B. Activităţile de dezvoltare experimentală

– stabilirea materialelor de procesat în nanopulberi;
– stabilirea catalizatorilor;
– elaborarea proiectului tehnologic al prototipului pentru producerea nanopulberilor;
– construirea prototipului pentru producerea nanopulberilor reprezentativ la nivel industrial;
– optimizarea topirii amestecului de materie primă și a procesării amestecului de reacție;
– obținerea de nanopulberi în baza unor rețete testate;
– cercetarea-dezvoltarea de nanopulberi pentru alte domenii decât auto și componente.

3.C Activitățile de inovare

– testarea calității, evaluarea tehnologiei și evaluarea și certificarea prototipului pentru producerea nanopulberilor, fundament pentru inovarea de proces, inclusiv de produs, care se dezvoltă prin proiect: noul procedeu de producere a nanopulberilor și noul echipament aferent pentru realizarea procedeului;
– fișă tehnică echipament dezvoltat;
– fișe de produs pentru nanoparticulele obținute.

4. D. Activităţi pentru introducerea în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării

– linie de producţie de aparate pentru producerea nanopulberilor achiziţionată;
– proiectul tehnologic pentru linia de producţie realizat;
– linie de producţie montată, asamblată la parametri operaţionali;
– exploatarea inovării iniţiată;
– personal instruit pentru operare;
– ghid electronic de facilitare transfer tehnologic realizat.

5. Activitati pentru achiziţia de substanţe, materiale, plante, animale de laborator, consumabile şi alte produse similare (cercetare industriala şi dezvoltare experimentala) – realizat.
6. Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul (obligatorii şi neeligibile) – realizat.
7. Activităţi pentru Management de proiect (obligatorii şi neeligibile ) – realizat și este avută în vedere perioada de implementare a contractului de finanțare.
8. Activităţi pentru Audit final al proiectului (obligatorii si neeligibile) – realizat și este avută în vedere perioada de implementare a contractului de finanțare.

În funcţie de specific, activităţile sunt împărţite în subactivităţi, care să faciliteze realizarea obiectivelor proiectului NANOAPPARATUS.